Lớp 8Vật lý

Áp suất chất rắn là gì?

Câu hỏi: Áp suất chất rắn là gì?

Trả lời:

Áp suất chất rắn là Áp suất được gây ra bởi chất rắn là áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích xác định. Áp lực này chỉ tác dụng lực lên vật ở bề mặt tiếp xúc.t được gây ra bởi chất rắn là áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích xác định. Áp lực này chỉ tác dụng lực lên vật ở bề mặt tiếp xúc.

Bạn đang xem: Áp suất chất rắn là gì?

Áp suất của chất rắn được tính theo công thức:

P = F/S

Trong đó :

 • F : là áp lực ( N)
 • S : Là diện tích bị ép ( m² )
 • P : là áp suất ( n/m² = 1Pa)

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về áp suất nhé.

1. Áp suất là gì? Ý nghĩa của áp suất

Áp suất là một đại lượng vật lý, có tên tiếng anh là Pressure, ký hiệu bằng chữ P. Áp suất là đại lượng được tính bằng tỉ số giữ áp lực tác động trên một diện tích bề mặt. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể hiểu áp suất được sinh ra trong quá trình một lực tác động vuông góc lên một diện tích bề mặt nhất định.

2. Ký hiệu của áp suất

Áp suất được ký hiệu bằng P ( P là tên của nhà toán học, vật lý người pháp Pascal).

3. Đơn vị tính áp suất

Đơn vị đo của áp suất theo hệ đo lường quốc tế (SI) là N/m2 còn được gọi là Pascal (Pa). 1Pa = 1N/m2.

4. Công thức tính áp suất

[CHUẨN NHẤT] Áp suất chất rắn là gì?

P = F/S

Trong đó:

 • P: là áp suất hay áp lực (N/m2).
 • F: là lực tác dụng (N).
 • S: là diện tích mà lực đã tác dụng vào (m2).

5. Áp suất của chất rắn là gì?

Áp suất của vật rắn phát sinh do trọng lượng của vật rắn. Chúng ta có thể giải thích áp suất này bằng lập luận dựa trên áp suất chất lỏng. Các nguyên tử bên trong chất rắn là tĩnh. Do đó, không có sự tạo ra áp suất bởi sự thay đổi động lượng của vật rắn. Nhưng trọng lượng của cột rắn ở trên một điểm nào đó thì có tác dụng vào điểm đã nói. Điều này tạo ra áp suất bên trong vật rắn.

Tuy nhiên, chất rắn không giãn nở hoặc co lại một lượng lớn do áp suất này. Áp suất lên mặt bên của vật rắn, vuông góc với vectơ khối lượng, luôn bằng không. Do đó, chất rắn có hình dạng riêng, không giống chất lỏng, có hình dạng của vật chứa.

Công thức tính áp suất chất rắn:

Áp suất chất rắn là áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích. Công thức tính áp suất chất rắn là:

P = F/S

Trong đó :

 • F : là áp lực ( N)
 • S : Là diện tích bị ép ( m² )
 • P : là áp suất ( n/m² = 1Pa)

6. Áp suất của chất lỏng là gì?

Để hiểu khái niệm áp suất của chất lỏng, trước hết chúng ta phải hiểu khái niệm áp suất nói chung. Áp suất của chất lỏng tĩnh bằng trọng lượng của cột chất lỏng phía trên điểm áp suất mà chúng ta đo được. Do đó, áp suất của chất lỏng tĩnh (không chảy) chỉ phụ thuộc vào khối lượng riêng của chất lỏng, gia tốc trọng trường, áp suất khí quyển và độ cao của chất lỏng trên điểm được đo áp suất. Ngoài ra, chúng ta có thể định nghĩa áp suất là lực gây ra bởi sự va chạm của các hạt. Theo nghĩa này, chúng ta có thể tính toán áp suất bằng cách sử dụng lý thuyết động học phân tử của khí và phương trình khí. Thuật ngữ “thủy điện” có nghĩa là nước và thuật ngữ “tĩnh” có nghĩa là không thay đổi. Điều này có nghĩa là áp suất thủy tĩnh là áp suất của nước không chảy. Tuy nhiên, điều này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ chất lỏng nào, bao gồm cả khí.

Vì áp suất thủy tĩnh là trọng lượng của cột chất lỏng phía trên điểm đo nên chúng ta có thể cho nó theo phương trình P = hdg, trong đó P là áp suất thủy tĩnh, h là chiều cao của bề mặt chất lỏng tại điểm đo, d là khối lượng riêng của chất lỏng và g là gia tốc trọng trường.

Công thức tính áp suất chất lỏng:

Áp suất của chất lỏng được tính bằng tích của trọng lượng riêng của chất lỏng và độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng.

[CHUẨN NHẤT] Áp suất chất rắn là gì? (ảnh 2)

⇒ Công thức tính áp suất chất lỏng : P = d . h

Trong đó

 • d : (N/m³) trọng lượng riêng của chất lỏng
 • h : (m) độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng
 • p : (Pa) áp suất của chất lỏng

7. Áp suất chất khí.

Công thức tính như của chất lỏng, người ta thường dùng đơn vị mmHg để ghi áp suất khí quyển.

Công thức tính áp suất chất khí:

Áp suất không khí là áp lực gây ra bởi trọng lượng của không khí trên chúng ta . Công thức tính như của chất lỏng, người ta thường dùng đơm vị mmHg để ghi áp suất khí quyển.

P = F/S

Trong đó:

 • P: là kí hiệu của áp suất khí quyển (N/m2), (Pa), (Psi), (Bar),(mmHg)
 • F: là kí hiệu lực tác động lên trên bề mặt ép (N)
 • S: là kí hiệu của diện tích của bề mặt bị ép (m²)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button