Hóa HọcLớp 9

Axit có những tính chất hóa học nào?

Câu hỏi: Axit có những tính chất hóa học nào?

Trả lời:

1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

Bạn đang xem: Axit có những tính chất hóa học nào?

2. Axit tác dụng với kim loại

Khi cho dung dịch Axit tác dụng với các kim loại đứng trước nguyên tử H trong dãy hoạt động hóa học ta sẽ nhận được một muối và giải phóng khí hidro. Trong trường hợp axit đậm đặc kết hợp với kim loại sẽ không giải phóng H2 mà tạo thành nước và một số loại khí khác như SO2, NO2, NO… Ví dụ:

2Na + 2HCl  → 2NaCl + H2

Mg + H2SO4(loãng) →  MgSO4 + H2

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

 Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2↑ + H2O

 Cu + 4HNO3đ → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2

3. Axit tác dụng với bazơ

– Nguyên tắc khi kết hợp axit và bazơ như sau: 

Axit + Bazơ → muối + Nước

– Tất cả các axit đều sẽ tác dụng với bazơ. Các phản ứng này sẽ xảy ra mãnh liệt và chúng được gọi là phản ứng trung hòa.

– Ví dụ cho phản ứng này như sau:

NaOH + HCl →  NaCl + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl  → MgCl2 + 2H2O

4. Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.          

 Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

– Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

Hãy cùng THPT Đông Đô tìm hiểu chi tiết hơn về axit nhé!

I. Khái niệm Axit là gì?

– Axit là hợp chất hóa học có công thức HxA. Đặc điểm của axit là chúng sẽ có vị chua. Hầu hết đều sẽ tan được trong nước và tạo ra dung dịch có nồng độ pH < 7. Độ pH càng lớn thì tính axit của chất đó càng yếu và ngược lại.

– Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thêm một cách định nghĩa axit khác là: Axit là các phân tử hay ion có khả năng nhường proton H+ cho bazo hoặc nhận các cặp electron không chia từ bazo.

II. Tính chất vật lí của axit

– Axit có khả năng tan trong nước, có vị chua.

– Có thể dẫn điện tốt do bản chất nó là chất điện ly.

– Axit càng mạnh càng nguy hiểm đối với con người khi tiếp xúc. 

III. Axit có những loại nào và phân loại axit?

Axit được chia thành những loại nào và dựa vào những tiêu chí nào để có thể phân loại như vậy. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phân loại các axit.

1. Dựa vào tính chất hóa học của các axit

– Axit mạnh: Axit clohydric HCl, axit sunfuric H2SO4, axit nitric HNO3,…

– Axit yếu: Hydro sunfua H2S, axit cacbonic H2CO3,…

2. Dựa vào nguồn gốc

– Axit vô cơ: Axit có trong các hợp chất vô cơ.

Ví dụ: HCl, HBr,…

– Axit hữu cơ: Axit có trong các hợp chất hữu cơ (còn được gọi là axit cacboxylic)

Ví dụ: HCOOH axit fomic, CH3COOH axit axetic,…

3. Dựa vào gốc axit

– Axit có oxy: HNO3, H2SO4, H3PO4,…

– Axit không có oxy: HCl, H2S, HF,…

4. Dựa vào khả năng tạo muối của các axit

– Axit: chỉ tạo ra một muối duy nhất. Ví dụ HCl, HNO3,…

– Axit đa axit: Có khả năng tạo ra nhiều muối khác nhau.

IV. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hoà tan hết 25,2g kim loại R (hoá trị II) trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 10,08 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.

Lời giải:

Axit có những tính chất hóa học nào? (ảnh 2)

Bài 2: Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Lời giải:

Axit có những tính chất hóa học nào? (ảnh 3)

Bài 3: Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch có màu vàng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 9, Hóa Học 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button