Lớp 10Toán

Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 2: Tập hợp

Bài 1 (trang 13 SGK Đại số 10)

a) Cho A = {x ϵ N | x < 20 và x chia hết cho 3}.

Hãy liệt kê các phần tử của A.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

b) Cho B = {2, 6, 12, 20, 30}.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao trên 1m60.

Lời giải

a) Tập hợp A là tập các số tự nhiên nhỏ hơn 20 và chia hết cho 3

Vậy A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}

b) Ta thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; 20 = 4.5 ; 30 = 5.6

Vậy B = {x = n(n + 1) | n ∈ N* và n ≤ 5}

c) Ví dụ: C = {Mai, Hòa, Trang, Hải}.

Ghi nhớ

Có hai cách xác định tập hợp:

+ Liệt kê các phần tử của tập hợp.

+ Chỉ ra tính chất đặc trưng của chúng.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button