Lớp 10Toán

Bài 1 trang 15 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 1 (trang 15 SGK Đại số 10)

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM”. Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, A B và B A.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 15 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Ta có: A = {C, O, H, I, T, N, Ê }; B = {C, O, N, G, Ô, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K}

+ A ∩ B = {C, O, I, T, N, Ê}

+ A ∪ B = { C, O, Ô, N, G, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K, H}

+ A B = {H}

+ B A = {G, S, K, M, A, Ô, Ă, Y}

Kiến thức vận dụng

1) Giao của hai tập hơp: Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B.

Kí hiệu: A ∩ B = {x | x ∈ A và x ∈ B}.

2) Hợp của hai tập hợp:  Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B.

Kí hiệu: A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B}.

3) Hiệu và phần bù của hai tập hợp:

Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là hiệu của A và B.

A B = { x | x ∈ A và x ∉ B}.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button