Lớp 11Toán

Bài 14 trang 63 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 63-64)

Bài 14 (trang 63 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì,1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, nhì, ba, tư. Hỏi:

a) Có bao nhiêu kết quả có thể?

Bạn đang xem: Bài 14 trang 63 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Có bao nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé số 47 trúng giải nhất?

c) Có bao nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé số 47 trúng một trong 4 giải?

Lời giải:

a) Với đề bài đã cho ta có A4100= 94109400 kết quả có thể.

b) Nếu giải nhất đã xác định thì 3 giải nhì, ba, tư rơi vào 99 người còn lại. Vậy có A399= 941094 kết quả có thể.

c) Người giữ vé số 47 có 4 khả năng trúng 1 trong 4 giải. Sau khi xác định giải của người này thì 3 giải còn lại rơi vào 99 người không giữ vé số 47. Vậy theo quy tắc nhân có 4.A399= 3764376 kết quả có thể.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button