Lớp 10Toán

Bài 17 trang 108 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài tập trắc nghiệm

Bài 17 (trang 108 SGK Đại Số 10)

Hệ bất phương trình sau vô nghiệm

Bạn đang xem: Bài 17 trang 108 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Lời giải

Đáp án (C): 

Giải thích:

+ Xét hệ bất phương trình (A) 

x2 – 2x ≤ 0 có tập nghiệm T1 = [0; 2]

2x + 1 < 3x + 2 có tập nghiệm T2 = [-1 ; +∞).

Vậy (A)  có tập nghiệm T = T1 ∩ T2 = [0 ; 2].

+ Xét hệ bất phương trình (B) 

x2 – 4 > 0 có tập nghiệm T1 = (-∞ ; -2) ∪ (2 ; +∞)

Giải Toán 10: Bài 17 trang 108 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Bất phương trình có tập nghiệm T2 = (-∞ ; -2) ∪ (-1 ; +∞)

Vậy hệ (B)  có tập nghiệm T = T1 ∩ T2 = (-∞ ; -2) ∪ (2 ; +∞).

+ Xét hệ (C)  :

Bất phương trình x2 – 5x + 2 < 0 có tập nghiệm Giải Toán 10: Bài 17 trang 108 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Bất phương trình x2 + 8x + 1 ≤ 0 có tập nghiệm Giải Toán 10: Bài 17 trang 108 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Vậy hệ (C)   có tập nghiệm T = T1 ∩ T2 = ∅.

+ Xét hệ (D)  :

Bất phương trình : |x – 1| ≤ 2 ⇔ -2 ≤ x – 1 ≤ 2 ⇔ -1 ≤ x ≤ 3.

Bất phương trình |2x + 1| ≤ 3 ⇔ -3 ≤ 2x + 1 ≤ 3 ⇔ -2 ≤ x ≤ 1.

Vậy hệ (D)  có tập nghiệm T = [-1 ; 3] ∩ [-2 ; 1] = [-1 ; 1]

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button