Lớp 11Toán

Bài 19 trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bài 19 (trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Tính hệ số của x7 trong khai triển (1 + x)11

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 19 trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Ta có hệ số của x7 trong khai triển (1 + x)11 là C711 =330

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button