Lớp 8Vật lý

Bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lý 8

Bài 2: Vận tốc

Bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lý 8:

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108000 km/h. Lấy π ≈ 3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là:

A. 145000000 km.

Bạn đang xem: Bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lý 8

B. 150000000 km.

Bài viết gần đây

C. 150649682 km.

D. 149300000 km.

Lời giải:

Hướng dẫn

+ Tính quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong một năm: s = vt

+ Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn: C = 2πr

Chọn C

Đổi t = 1 năm = 365 ngày = 365.24h = 8760 h

Chiều dài 1 vòng mà Trái Đất quay quanh 1 năm:

S = v.t = 108000.8760 = 946080000 km.

Bán kính Trái Đất:

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 2. Vận tốc

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button