Lịch SửLớp 10

Bài 2 trang 136 sgk Lịch Sử 10

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 2 trang 136 sgk Lịch Sử 10

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 136 sgk Lịch Sử 10

Trung ương về cơ bản giống thời Lê sơ

Thời Minh Mạng

Soạn Sử 10: Bài 2 trang 136 sgk Lịch Sử 10 –

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button