Lớp 11Sinh Học

Bài 2 trang 152 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 2 trang 152 sgk Sinh 11 nâng cao

Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 152 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

– Cải tạo giống: lai giống kết hợp với thụ tinh nhân tạo, công nghệ phôi. Cải tạo gen của con vật. Có thể làm tăng lượng hooc môn nội sinh của con vật từ đó giúp chúng cho năng suất cao hơn.

– Cải tạo môi trường: Sử dụng thức ăn nhân tạo, cải tạo chuồng trại, sử dụng các hoocmôn tăng trưởng,…

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button