Lớp 10Toán

Bài 2 trang 44 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Đại cương về hàm số

Bài 2 (trang 44 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Biểu đồ ở hình bên cho biết số triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm từ 2000 đến 2005. Biểu đồ này cho một hàm số. Hãy cho biết tập xác định và nêu một vài giá trị của hàm số đó

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 44 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Ta gọi hàm số là f(x). Khi đó, tập xác định của hàm là : {2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005}. Ta tính được :

f(2000) = 3,48; f((2001) = 3,72);

f(2002) = 3,24; f(2003) = 3,82;

f(2004) = 4,05; f(2005) = 5,20.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button