Lịch SửLớp 12

Bài 2 trang 70 sgk Lịch Sử 12

Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Bài 2 trang 70 sgk Lịch Sử 12

Vì sao nói: “Toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?”

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 70 sgk Lịch Sử 12

Toàn cầu hóa là một xu thế mới trên thế giới hiện nay, xu thế mới này đã mang rất nhiều thành tựu lớn và quan trọng. Tuy nhiên ngoài những thời cơ mà xu thế nắm bắt được thì còn những thách thức mà ác nước phải vượt qua.

– Về thời cơ xu thế toàn cầu hóa đã đạt những thời cơ như sau:

+ Sau khi chiến tranh lạng kết thúc, các nước nhận thấy những tụt hậu, suy thoái của mình, nên đã góp sức phát triển kinh tế. Do đó nguy cơ một cuộc chiến tranh bị đẩy lùi, hòa bình để phát triển đất nước là phương châm các nước lúc bấy giờ.

+ Các nước nhận thấy rằng kinh tế chính là nhân tố quyết định cho sự phát triển đất nước. Nên các nước đã có sự thay đổi về chiến lược kinh tế đưa các nước phát triển.

+ Các nước đang phát triển có thể khai thác các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài, đưa những kinh nghiệm đó áp dụng vào đát nước mình để phát triển đó là sự tận dụng cơ hội bên ngoài. Như thế, bối cảnh chung của thế giới là có nhiều cơ hội và thuận lợi cho các nước trong công cuộc phát triển đất nước. Vấn đề là có tầm nhìn và nắm bắt kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ. Đưa đất nước ngày càng đi lên. Nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.

-Về thách thức:

+ Các nước đang phát triển nắm bắt rất tốt những thời cơ tuy nhiên còn rất nhiều sơ sót như việc quá hấp tấp thay đổi phương thức, đây là một thách thức cần nắm bắt từ từ. Phần lớn các nước đang phát triển đều từ điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí thấp, nguồn nhân lực đào tạo có chất lượng còn nhiều hạn chế. Kinh phí đòa tạo hạn hẹp.

+ Trên thị trường sự cạnh tranh gay gắt đã đưa ra biện pháp sáp nhập các công ty tuy nhiên còn rất nhiều bất bình đẳng trong quan hệ, điều đó dẫn đến một thách thức.

+ Trong quá trình hợp tác khu vực, các nước và các lĩnh điều này sảy ra nhiều bất đồng về văn hóa của các nước, đoàn kết dân tộc bất dồng ngôn ngữ…

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button