Lớp 8Vật lý

Bài 3.17 trang 11 SBT Vật Lý 8

Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Bài 3.17 trang 11 SBT Vật Lý 8:

Chuyển động “lắc lư” của con lắc đồng hồ (H.3.3) là chuyển động:

Bạn đang xem: Bài 3.17 trang 11 SBT Vật Lý 8

A. Thẳng đều.

Bài viết gần đây

B. Tròn đều.

C. Không đều, tự vị trí 1 đến vị trí 2 là nhanh dần, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là chậm dần.

D. Không đều từ vị trí 1 đến 2 là chậm dần, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là nhanh dần.

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng định nghĩa chuyển động đều, chuyển động không đều.

Chọn C

Vì khi đi từ vị trí 1 cao hơn xuống vị trí 2 thì vật chuyển động nhanh dần, còn khi đi từ vị trí 2 lên vị trí 3 thì vật chuyển động chậm dần.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button