Lớp 8Vật lý

Bài 3.18 trang 11 SBT Vật Lý 8

Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Bài 3.18 trang 11 SBT Vật Lý 8:

Một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2 km với vận tốc 36km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 9km với vận tốc 15m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 5km với vận tốc 45km/h. Vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quãng đường là.

A. 21km/h

Bạn đang xem: Bài 3.18 trang 11 SBT Vật Lý 8

B. 48 km/h

Bài viết gần đây

C. 45km/h

D. 37km/h

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình: vtb = s/t

Trong đó

     + s: là quãng đường đi được.

     + t: thời gian đi hết quãng đường đó.

Chọn B.

Đổi 15m/s = 54km/h.

Thời gian vật đi quãng đường thứ nhất là:

Thời gian vật đi quãng đường thứ hai là:

Giải: Bài 3.18 trang 11 SBT Vật Lý 8 –

Thời gian vật đi quãng đường thứ ba là:

Giải: Bài 3.18 trang 11 SBT Vật Lý 8 –

Áp dụng công thức ta có vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quãng đường là:

Giải: Bài 3.18 trang 11 SBT Vật Lý 8 –

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button