Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Bài 3 (trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu dây có treo hai vật A và B có khối lượng mA = 260g và mB = 240g (hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao

a) Tính vận tốc của từng vật ở cuối giây thứ nhất.

b) Tính quãng đường mà từng vật đi được trong giây thứ nhất.

Bỏ qua ma sát ở ròng rọc, coi dây là không dãn.

Lời giải:

a) Ngoại lực tác dụng lên hệ là trọng lực PAvà PB

Gia tốc của hệ:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Chọn chiều dương của vật A là đi xuống, cho vật B đi lên, ta có:

+ Vận tốc vật A cuối giây thứ nhất:

vA = v0A + a.t = 0 + 0,392.1 = 0,392 m/s

Vận tốc của vật B cuối giây thứ nhất:

vB = v0B + a.t = 0,392m/s

b) Quãng đường từng vật đi được trong giây thứ nhất là:

S = v0.t + a.t2/2 = 0 + 0,392.12/2 = 0,196 m

Tham khảo toàn bộ : Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button