Lớp 10Toán

Bài 3 trang 118 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 2: Biểu đồ

Bài 3 (trang 118 SGK Đại Số 10)

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 118 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

   Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000, phân theo thành phần kinh kế (%).

Lời giải

Bảng: Cơ cấu giá trị sản suất công nghiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%)

Các thành phần kinh tế

Tỉ trọng (%)

Khu vực doanh nghiệp nhà nước

23,5%

Khu vực ngoài quốc doanh

32,2%

Khu vực đầu tư nước ngoài

44,3%

Cộng

100 (%)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button