Lịch SửLớp 10

Bài 3 trang 124 sgk Lịch Sử 10

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 3 trang 124 sgk Lịch Sử 10

Thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật các thế kỉ XVI-XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 124 sgk Lịch Sử 10

* Thành tựu khoa học – kĩ thuật các thế kỉ XVI-XVIII:

– Sử học: bên cạnh bộ sử của nhà nước còn có nhiều bộ sử tư nhân như Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử ký tiền biên, Thiên Nam ngữ lục.

– Địa lý: có tập bản đồ Thiên nam tứ chi lộ đồ thư.

– Quân sự: có tập Khổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ.

– Triết học: có một số bài thơ, tập sách của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn.

– Y học: có bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác .

– Kỹ thuật: có một số thành tựu như đúc súng đại bác theo kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành luỹ.

* Ưu điểm và hạn chế:

– Về khoa học: Đã xuất hiện một loạt các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên khoa học tự nhiên không phát triển.

– Về kĩ thuật: Đã tiếp cận với một số thành tựu kĩ thuật hiện đại của phương Tây nhưng không được tiếp thu, thừa hưởng và phát triển. Do sự hạn chế của chính quyền thống trị và trình độ nhân dân đương thời còn thấp.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button