Lớp 10Toán

Bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 3 (trang 128 SGK Đại Số 10)

Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 1

Bạn đang xem: Bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Lớp khối lượng(kg)

[0,6;0,8)

[0,8;1,0)

[1,0;1,2)

[1,2;1,4]

Cộng

Tần số

4

6

6

4

20

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 2

Lớp khối lượng(kg)

[0,5;0,7)

[0,7;0,9)

[0,9;1,1)

[1,1;1,3)

[1,3;1,5]

Cộng

Tần số

3

4

6

4

3

20

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Lời giải

a) Số trung bình của nhóm cá mè thứ nhất:

Số trung bình của nhóm cá mè thứ hai:

Giải Toán 10: Bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

b) Phương sai của bảng phân bố khối lượng của nhóm cá mè thứ 1:

Giải Toán 10: Bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Phương sai của bảng phân bố khối lượng của nhóm cá mè thứ 2:

Giải Toán 10: Bài 3 trang 128 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

c) Nhận xét: s12< s22nên nhóm cá thứ nhất có khối lượng đồng đều hơn.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button