Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 3 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng thể hiện sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

   A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ không có giai đoạn con trưởng thành.

   B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành.

   C. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ở nhiệt độ phát triển.

   D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Đáp án: B

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button