Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 42 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 3 trang 42 sgk Sinh 11 nâng cao

Nêu đặc điểm của mối quan hệ giữa nhiệt độ và quang hợp.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 42 sgk Sinh 11 nâng cao

Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt tính của các enzim từ đó ảnh hưởng đến tốc độ các phản ứng quang hợp, tốc độ sinh trưởng của cây, độ lớn của diện tích đồng hóa và  ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển sản phẩm quang hợp từ lá đến các cơ quan khác.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button