Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 43 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Bài 3 (trang 43 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m, chu kì quay là 27,32 ngày.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 43 sgk Vật lý 10 nâng cao

Chu kì quay của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất:

T = 27,32 ngày = 27,32.24.3600 = 2360448 (s)

Tốc độ góc của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất là: ω = 2π/T = 2,66.10-6 rad/s

Gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất là:

a = ω2.R = (2,66.10-6)2.3,84.108 = 2,7.10-3m/s2.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button