Lớp 11Toán

Bài 3 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 3 (trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ.

a) Nhà trường cần chọn 1 học sinh ở khối 11 đi dự đại hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

Bạn đang xem: Bài 3 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Nhà trường cần chọn 2 học sinh trong đó có 1 nam, 1 nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

Lời giải:

a) Nhà trường cần chọn 1 học sinh ở khối 11 đi dự đại hội của học sinh thành phố, theo quy tắc cộng, nhà trường có 280 + 325 = 605 cách chọn

b) Nhà trường cần chọn 2 học sinh trong đó có 1 nam, 1 nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố, theo quy tắc nhân, nhà trường có 280 x 325 = 91000 cách chọn

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button