Lớp 12Vật Lý

Bài 4 trang 40 SGK Vật lý 12

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 4 (trang 40 SGK Vật lý 12)

Viết phương trình sóng.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 4 trang 40 SGK Vật lý 12

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ)

Ta có phương trình truyền sóng tại M trên phương truyền sóng là:

Trong đó:

uM: là li độ tại điểm M có tọa độ x vào thời điểm t

A: Biên độ sóng

λ: Là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì

T: Chu kì của sóng

t: Thời gian giao động

x: Khoảng cách từ M đến nguồn O

Kiến thức cần nhớ

– Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

– Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

– Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

– Bước sóng λ là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Giải Lý 12

– Phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Giải Lý 12

trong đó uM là li độ tại điểm M có tọa độ x vào thời điểm t.

(SGK Vật lý 12 – Bài 7 trang 40)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button