Lớp 11Toán

Bài 4 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 4 (trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên?

a) Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

Bạn đang xem: Bài 4 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Có 4 chữ số khác nhau?

Lời giải:

a) Số có 4 chữ số thỏa yêu cầu có dạng

a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 4 cách chọn, d có 4 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân có 4 x 4 x 4 x 4 = 256 cách chọn.

b) Số thoả yêu cầu có dạng

a có 4 cách chọn, b có 3 cách chọn, c có 2 cách chọn, d có 1 cách chọn

Vậy theo quy tắc nhân có 4 x 3 x 2 x 1 = 24 cách chọn.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button