Lớp 10Toán

Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 42 (trang 132 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình hai ẩn.

a) (x-2)+2(y-1)>2x+4

Bạn đang xem: Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) 2x-√2 y+√2-2≤0

Lời giải:

a) Ta có: (x-2)+2(y-1)>2x+4=>-x+2y-8>0

Ta vẽ đường thẳng : -x+2y-8=0

Ta thấy: f(0;0)=-8<0

f(x;y)=-x+2y-8

Vậy, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (không kể bờ (d)) không chứa gốc tọa độ (Miền nghiệm là miền mặt phẳng tọa độ không bị gạch chéo, không kể bờ (d))

b) Ta vẽ đường thẳng (Δ):2x-√2 y+√2-2=0

Đặt f(x;y)=2x-√2 y+√2-2

Ta thấy f(0;0)=√2-2<0

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (kể cả bờ là (Δ)) chứa gốc tọa độ O (0; 0). (Miền nghiệm là phần mặt phẳng tọa độ không bị gạch chéo, kể cả bờ (Δ)).

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button