Lớp 8Vật lý

Bài 5.12 trang 17 SBT Vật Lý 8

Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính

Bài 5.12 trang 17 SBT Vật Lý 8: 

Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v dưới tác dụng của hai lực cân bằng F1→và F2→, theo chiều của lực F2→. Nếu tăng cường độ của lực F1→ thì vật sẽ chuyển động với vận tốc.

A. luôn tăng dần

Bạn đang xem: Bài 5.12 trang 17 SBT Vật Lý 8

B. luôn giảm dần

Bài viết gần đây

C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần.

D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần.

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng lí thuyết về hai lực cân bằng. 

Chọn D

Vì lúc đầu khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng và đang chuyển động theo chiều của lực F2→. Khi ta tăng cường độ lực F1→ngược chiều với lực F2→thì vật sẽ chuyển động với vận tốc giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button