Lớp 11Sinh Học

Bài 5 trang 139 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 5 trang 139 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy chọn ra phương án trả lời đúng. Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa?

Bạn đang xem: Bài 5 trang 139 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

   A. Gibêrelin

   B. Xitôkinin

   C. Phitôcrôm

   D. Cả A và C

Đáp án: D

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button