Lớp 11Sinh Học

Bài 5 trang 42 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 5 trang 42 sgk Sinh 11 nâng cao

Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với quang hợp.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 42 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

Dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng vô cùng nhiều đến quang hợp. Chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quang hợp của cây như sau:

– Một số nguyên tố khoáng là thành phần của hệ sắc tố quang hợp và enzim.

– Xúc tác cho hoạt động và quá trình tổng hợp của hệ sắc tố và enzim.

– Ảnh hướng đến cân bằng ion.

– Ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của khí khổng.

– Một số các nguyên tố không ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp nhưng chúng lại ảnh hưởng đến sự hấp thu hay vận chuyển của các nguyên tố ảnh hưởng trực tiếp tới quang hợp từ đó chúng ảnh hưởng đến quang hợp.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button