Lớp 10Toán

Bài 58 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 58 (trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Cho biết giá trị đúng của π với 10 chữ số thập phân là π = 3,1415926535

a) Giả sử ta lấy giá trị 3,14 làm giá trị gần đúng của π. Chứng tỏ sai số tuyệt đối không vượt quá 0,002.

Bạn đang xem: Bài 58 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) Giả sử ta lấy giá trị 3,1416 là giá trị gần đúng của số π. Chứng minh rằng sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Lời giải:

a) Xét: | π – 3,14 | = π – 3,14 < 3,1416 - 3,14 = 0,0016 < 0,002

b) |π – 3,1416 I = 3,1416 – π < 3,1416 - 3,1415 = 0,0001

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button