Lớp 10Toán

Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 1: Mệnh đề

Bài 6 (trang 10 SGK Đại số 10)

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) ∀ x ∈ R : x2> 0 ;           b) ∃ n ∈ N : n2= n

Bạn đang xem: Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

c) ∀ n ∈ N; n ≤ 2n             d) ∃ x ∈ R : x < 1/x.

Lời giải

a) Bình phương của mọi số thực đều dương.

– Mệnh đề sai vì với x = 0 nhưng x2 = 0.

Sửa lại: ∀ x ∈ R : x2 ≥ 0.

b) Tồn tại số tự nhiên mà bình phương của nó bằng chính nó.

– Mệnh đề đúng. Ví dụ: n = 0; n = 1.

c) Mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn hoặc bằng hai lần của nó.

– Mệnh đề đúng.

d) Tồn tại số thực nhỏ hơn nghịch đảo của chính nó.

– Mệnh đề đúng. Ví dụ

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button