Hóa HọcLớp 11

Bài 6 trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao

Bài 2: Phân loại các chất điện li

Bài 6 (trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Chứng minh rằng độ điện li có thể tính bằng công thức sau:

Trong đó C0 là nồng độ mol của chất hòa tan, C là nồng độ mol của chất hòa tan phân li ra ion.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 10 sgk Hóa 11 nâng cao

b) Tính nồng độ mol của CH3COOH, CH3COOvà H+trong dung dịch CH3COOH 0,043M, biết rằng nồng độ điện li α của CH3COOH bằng 20%.

Lời giải:

a) Giả sử dung dịch chất điện li yếu có thể tích là V lít

Số phân tử hòa tan là n0, số phân tử phân li thành ion là n.

b) CH3COOH ↔ CH3COO+ H+

Áp dụng công thức (1) ⇒ C = α . C0 = 0,043 . 20% = 8,6 . 10-4 mol/lit

⇒[CH3COO] = [H+] = 8,6.10-4 mol/lít.

[CH3COOH]sau pư = 0,043 – 8,6.10-4 = 0,04214 mol/lit

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 11 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button