Lớp 11Toán

Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Ôn tập chương 4

Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Hướng dẫn

+) Tính giới hạn khi x tiến đến 0: Đánh giá giới hạn Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

+) Tính giới hạn khi x tiến ra vô cùng: Chia cả tử và mẫu cho x mũ bậc cao nhất của cả tử và mẫu.

Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

b) Nhận thấy hình a) khi x → +∞ thì y → +∞

⇒ Đồ thị hàm số y = g(x) là hình a

Hình b) khi x → +∞ thì y → -1

⇒ Đồ thị hàm số y = f(x) là hình b

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button