Lớp 10Toán

Bài 6 trang 24 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 1

Bài 6 (trang 24 SGK Đại số 10)

Nêu định nghĩa đoạn [a; b], khoảng (a; b), nửa khoảng [a; b), (a; b], (-∞; b], [a; +∞). Viết tập hợp R các số dưới dạng một khoảng.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 6 trang 24 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

– Đoạn: [a; b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b}

– Khoảng: (a; b) = {x ∈ R | a < x < b}

– Nửa khoảng:

        [a; b) = {x ∈ R | a ≤ x < b}

        (a; b] = {x ∈ R | a < x ≤ b}

        (-∞; b] = {x ∈ R | x ≥ b}

        [a; +∞) = {x ∈ R | x ≥ a}

– Tập hợp R = (-∞; +∞)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button