Lớp 8Vật lý

Bài 7.16 trang 25 SBT Vật Lý 8

Bài 7: Áp suất

Bài 7.16 trang 25 SBT Vật Lý 8: 

Một vật có khối lượng 0,84 kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7 cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và nhận xét về các kết quả tính được.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 7.16 trang 25 SBT Vật Lý 8

Hướng dẫn

Bài viết gần đây

Sử dụng công thức tính trọng lượng: P = 10.m

Sử dụng công thức tính áp suất: p = P/S

Áp lực cả 3 trường hợp đều bằng trọng lượng của vật:

F1 = F2 = F3 = P = 10.m = 0,84.10 = 8,4 N

Trường hợp 1: Mặt tiếp xúc với sàn là mặt có kích thước: 5cm x 6cm

Áp suất trong trường hợp này là:

Trường hợp 2: Mặt tiếp xúc với sàn là mặt có kích thước: 6cm x 7cm

Áp suất trong trường hợp này là:

Giải: Bài 7.16 trang 25 SBT Vật Lý 8 –

Trường hợp 3: Mặt tiếp xúc với sàn là mặt có kích thước: 5cm x 7cm

Áp suất trong trường hợp này là:

Giải: Bài 7.16 trang 25 SBT Vật Lý 8 –

Nhận xét: Áp lực do vật tác dụng lên sàn trong cả ba trường hợp đều như nhau nhưng áp suất trong các trường hợp khác nhau.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 7. Áp suất

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button