Lớp 8Vật lý

Bài 7.5 trang 23 SBT Vật Lý 8

Bài 7: Áp suất

Bài 7.5 trang 23 SBT Vật Lý 8: 

Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104 N/m2. Diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 7.5 trang 23 SBT Vật Lý 8

Hướng dẫn

Bài viết gần đây

Sử dụng công thức tính áp suất: p = F/S

Sử dụng công thức tính trọng lượng: P = 10.m

Trọng lượng của người bằng áp lực của người đó tác dụng nên mặt sàn:

P = F = p.S = 1,7.104 N/m2.0,03m2 = 510N

Vì P = 10.m nên khối lượng của người là:

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 7. Áp suất

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button