Lớp 11Sinh Học

Bài 7 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 7 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao

Chu kì kinh nguyệt được điều hòa bởi những hoocmôn nào? Dựa vào sơ đồ hình 38.2 hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt, là có thể thụ thai?

Bạn đang xem: Bài 7 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

Chu kì kinh nguyệt được điều hòa bởi nhiều loại hoocmôn:

– LH, FSH: Tuyến yên tiết ra.

– Ơstrôgen do buồng trứng tiết ra và Prôgestêrôn do thể vàng tiết ra.

Dựa vào sơ đồ hình 38 sẽ thấy rõ là trứng sẽ được rụng vào ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu có kinh. Trứng rụng sẽ có khả năng thụ tinh và như vậy sau ngày thứ 14 kể từ ngày bắt đầu có kinh là thời gian có khả năng thụ thai.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button