Lớp 11Toán

Bài 7 trang 55 SGK Đại số 11

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Bài 7 trang 55 SGK Đại số 11

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thẳng song song đó?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 7 trang 55 SGK Đại số 11

Hướng dẫn

Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai trong bốn đường thẳng này và hai trong năm đường thẳng kia.

+) Chọn 2 đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm 4 đường thẳng song song đã cho.

+) Chọn 2 đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm 5 đường thẳng đã cho, vuông góc với 4 đường thẳng song song.

Sau đó sử dụng quy tắc nhân.

Lập một hình chữ nhật được thực hiện bởi 2 bước:

  + Chọn 2 đường thẳng trong số 4 đường thẳng.

   Số cách chọn là:

  

   + Chọn 2 đường thẳng trong số 5 đường thẳng vuông góc

   Số cách chọn là:

Giải Toán 11: Bài 7 trang 55 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

⇒ Áp dụng quy tắc nhân ta được: 10.6 = 60 (cách lập hình chữ nhật).

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button