Lớp 11Toán

Bài 7 trang 62 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài 7 (trang 62 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong mặt phẳng cho một tập hợp P gồm n điểm. Hỏi:

a) Có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc P?

Bạn đang xem: Bài 7 trang 62 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không mà điểm đầu và điểm cuối thuộc P?

Lời giải:

a) Giả sử tập hợp P = {A1, A2,…An} . Với mỗi tập con {Ai, Aj}(i ≠ j) ta tạo được đoạn thẳng AiAjvà ngược lại mỗi đoạn thẳng với hai đầu mút là hai điểm Ai, Ajtương ứng với tập con {Ai, Aj} .

Thứ tự hai đầu mút không quan trọng:

đoạn thẳng AiAj và AjAi chỉ là một đoạn thẳng.

Vậy số đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc P là số tổ hợp chập 2 của n phần tử, tức là bằng

b)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button