Lớp 8Vật lý

Bài 8.1 trang 26 SBT Vật Lý 8

Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Bài 8.1 trang 26 SBT Vật Lý 8:

Bốn hình A, B, C, D cùng đựng nước (H.8.1).

Bạn đang xem: Bài 8.1 trang 26 SBT Vật Lý 8

a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất?

Bài viết gần đây

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

b) Áp suất của nước lên đấy bình nào là nhỏ nhất?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h

Trong đó:

     + p: áp suất ở đáy cột chất lỏng (Pa)

     + h: là độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng đến điểm tính áp suất (m)

     + d: trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

a) Chọn A vì trong tất cả các bình đều là nước nên trọng lượng riêng của chất lỏng là như nhau, bình nào có cột chất lỏng cao nhất thì áp suất sẽ lớn nhất.

b) Chọn D vì trong tất cả các bình đều là nước nên trọng lượng riêng của chất lỏng là như nhau, bình nào có cột chất lỏng thấp nhất thì áp suất sẽ nhỏ nhất.

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 8. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button