Lớp 8Vật lý

Bài 8.4 trang 26 SBT Vật Lý 8

Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Bài 8.4 trang 26 SBT Vật Lý 8:

Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.

a) Tàu đã nổi lên hay lặn xuống? Vì sao khẳng định được như vậy?

Bạn đang xem: Bài 8.4 trang 26 SBT Vật Lý 8

b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10300 N/m3.

Bài viết gần đây

Tóm tắt:

p= 2,02.106 N/m2; p2 = 0,86.106 N/m2;

a) Tàu nổi hay lặn?

b) d = 10300 N/m3; Độ sâu h1, h2 = ?

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h

a) Áp suất tác dụng lên vỏ tàu ngầm giảm, tức cột nước ở phía trên tàu ngầm giảm. Điều này chứng tỏ tàu ngầm đã nổi lên.

b) Áp dụng công thức: p = d.h, ta có: 

– Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm trước khi nổi lên:

Giải: Bài 8.4 trang 26 SBT Vật Lý 8 –

– Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm sau khi nổi lên:

Giải: Bài 8.4 trang 26 SBT Vật Lý 8 –

Xem toàn bộ Giải SBT Vật lý 8: Bài 8. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button