Lớp 10Vật Lý

Bài 9 trang 15 SGK Vật Lý 10

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 9 (trang 15 SGK Vật Lý 10)

2 ô tô xuất phát cùng một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 10 km trên một đường thẳng qua A và B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của ô tô xuất phát từ A là 60 km/h, của ô tô xuất phát từ B là 40 km/h.

a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc ôtô xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 15 SGK Vật Lý 10

b) Vẽ đồ thị tọa độ – thời gian của 2 xe trên cùng một hệ trục (x,t).

c) Dựa vào đồ thị tọa độ – thời gian hãy xác định vị trí và thời điểm mà xe ôtô A đuổi kịp xe B.

Lời giải

a) Công thức tính quãng đường đi được của 2 xe là :

SA=60t và SB=40t.

Phương trình chuyển động của 2 xe là:

xA=0+ 60t và xB=10+ 40t

Với S và x tính bằng km; t tính bằng giờ.

b)

t (h) 0 0,5 1 2 3
 (km) 0 30 60 120 180
 (km) 10 30 50 90 130

c) Khi 2 xe gặp nhau thì tọa độ của chúng bằng nhau:

xA = xB

60t = 10 + 40t

=> t = 0,5 h

=> xA = 60.0,5 = 30 km.

Vậy điểm gặp nhau của 2 xe cách gốc tọa độ A một đoạn là 30 km.

Trên đồ thị điểm gặp nhau có tọa độ (t,x ) tương ứng là (0,5;30).

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button