Lớp 8Vật lý

Bài C4 trang 59 SGK Vật Lý 8

Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài C4 (trang 59 SGK Vật Lý 8)

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất? Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu trả lời sau:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí ………(1)…… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí ……(2)…….

Bạn đang xem: Bài C4 trang 59 SGK Vật Lý 8

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí ……(3)……… và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí ……(4)…….

Lời giải:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí A, và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B.

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B, và có động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 8

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button