Hóa HọcLớp 11

Bài tập sự điện li của nước, tích số ion của nước: Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 SGK Hóa 11 bài 3

Các em đã được tìm hiểu về sự điện li của nước, tích số ion của nước, pH và chất chỉ thị màu ở nội dung bài viết trước.

Nội dung bài này sẽ là các câu hỏi và bài tập vận dụng các kiến thức lý thuyết về sự điện li của nước, tích số ion của nước, pH và chất chỉ thị màu.

Bạn đang xem: Bài tập sự điện li của nước, tích số ion của nước: Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 14 SGK Hóa 11 bài 3

Bài 1 trang 14 SGK Hóa 11: Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

> Lời giải:

– Tích số ion của nước là tích số của nồng độ H+ và nồng độ OH ([H+].[OH]) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.

– Ở 25oC bằng thực nghiệm, người ta xác định được:

[H+] = [OH] = 10-7 (M).

– Vậy tích số ion của nước ở 25oC là: [H+].[OH] = 10-14.

Bài 2 trang 14 SGK Hóa 11: Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH?

> Lời giải:

– Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH] hay [H+] > 10-7M hoặc pH < 7.

– Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH] = 10-7M hoặc pH = 7.

– Môi trường kiềm là môi trường trong đó [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7M hoặc pH > 7.

Bài 3 trang 14 SGK Hóa 11: Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ tím và phenolphtalein trong các khoảng pH khác nhau?

> Lời giải:

– Để xác định môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất chỉ thị axit – bazo. Chất chỉ thị axit – bazo là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch.

– Màu của quỳ tím trong các khoảng pH khác nhau:

pH pH ≤ 6 6 < pH < 8 pH ≥ 8
Quỳ Đỏ Tím Xanh

– Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pH pH < 8,3 8,3 ≤ pH ≤ 10
Phenolphtalien Không màu Hồng

Bài 4 trang 14 SGK Hóa 11: Một dung dịch có [OH ]= 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit;     B. Trung tính;    C. Kiềm;    D. Không xác định được.

> Lời giải:

– Đáp án: C. Kiềm.

Vì: Từ [OH]= 1,5.10-5 (M) 

 

Nên môi trường của dung dịch là kiềm.

Bài 5 trang 14 SGK Hóa 11: Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M?

> Lời giải:

• Xét dung dịch HCl, ta có phương trình điện li:

 HCl → H+ + Cl

0,10M       0,10M

Dung dịch HCl 0,10M có:

[H+] = 0,1M ⇒ pH = -log [H+] = 1,0 

Mà [H+]. [OH] = 1,0.10-14

[OH] = 1,0.10-14/[H+] = 1,0.10-13M.

• Xét dung dịch NaOH, ta có phương trình điện li:

NaOH → Na+ + OH

0,010M       0,010M

Dung dịch NaOH 0,010M có:

[OH] = 0,01M mà [H+].[OH] = 1,0.10-14

[H+] = 1,0.10-14/[OH] = 10-12M.

pH = -log [H+] =12

Bài 6 trang 14 SGK Hóa 11: Dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. [H+][OH ] > 1,0.10-14 ;

B. [H+ ][OH ] = 1,0.10-14;

C. [H+][OH ] < 1,0.10-14 ;

D. Không xác định được.

> Lời giải:

– Đáp án: B.H+ ][OH ] = 1,0.10-14

– Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.

Như vậy với nội dung bài tập về sự điện li của nước, tích số ion của nước kết hợp với nội dung lý thuyết đã hoàn thành khối kiến thức hoàn chỉnh giúp các em có thể nắm vững và giải quyết các vấn đề liên quan.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button