Lớp 7Toán Học

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7

Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu nhất cho câu hỏi Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7” cùng với kiến thức tham khảo là tài liệu cực hay và bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kiến thức bộ môn Toán. 

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7

Bài 1: Có 3 đội A; B; C có tất cả 130 người đi trồng cây. Biết rằng số cây mỗi người đội A; B; C trồng được theo thứ tự là 2; 3; 4 cây. Biết số cây mỗi đội trồng được như nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người đi trồng cây?

Bài 2: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.

Bạn đang xem: Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7

Bài 3: Trường có 3 lớp 7, biết  số học sinh lớp 7A bằng  số học sinh 7B và bằng  số học sinh 7C. Lớp 7C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của 2 lớp kia là 57 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp?

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Diện tích bằng 315 m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 5: Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A; 7B; 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiến nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh.

Bài 6:

a. Tìm các số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức

b. Các số sau có lập được tỉ lệ thức hay không?

+) 3,5:5,25 và 14:21

+) 6,51: 15,19 và 3:7

Bài 7: Tìm x, y, z biết:

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 2)
Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 3)

Bài 8: Trong một giờ học bóng rổ, bạn Nam ném bóng 24 lần được 18 lần trúng rổ. Bạn An ném bóng 20 lần được 15 lần trúng rổ.

a) Tính tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của mỗi bạn.

b) Bạn nào ném bóng tốt hơn?

Mở rộng kiến thức về  tỷ thức Toán lớp 7

1. Định nghĩa về tỷ thức 

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 4)
Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 5)
Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 6)

Chú ý: Trong tỉ lệ thức a: b = c : d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức

Ví dụ:

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 7)

2. Tính chất của tỷ thức 

Tính chất 1: (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 8)

Ví dụ:

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 9)

Tính chất 2:

Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ thức:

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 10)

Ví dụ:

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 11)

3. Các dạng bài tập và cách giải

Dạng 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Cách giải:

+ Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số

+ Thực hiện phép chia phân số

Dạng 2. Lập tỉ lệ thức từ các tỉ số cho trước

Cách giải:

+ Xét xem hai tỉ số đã cho có bằng nhau không?

+ Nếu hai tỉ số bằng nhau thì chúng lập thành một tỉ lệ thức

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức

Phương pháp: Có 4 phương pháp để giải bài toán này:

+ Cách 1:

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 12)

+ Cách 2: 

+ Cách 3: Dùng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

+ Cách 4: Đặt thừa số chung trên tử và mẫu để chứng minh

Dạng 4. Tìm x, y trong dãy tỉ số bằng nhau

Phương pháp: 

Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7 (ảnh 14)

+ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

+ Sử dụng phương pháp thế.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Toán lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button