Lớp 7Toán Học

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao

Bài 1: Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5 và chu vi của nó là 36cm. Tính các cạnh của tam giác đó

A. 9cm; 12cm; 15cm

B. 10cm; 12cm; 14cm

Bạn đang xem: Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao

C. 8cm; 12cm; 16cm

D. 8cm; 10cm; 18cm

Lời giải:

Bài 2: Hai thửa ruộng cùng chiều dài, còn chiều rộng tương ứng là 30m và 48m. Vụ mùa vừa qua thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 900 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? ( biết rằng năng suất của hai thửa ruộng bằng nhau)

Lời giải:

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 2)

Vậy thửa thứ hai thu được 1440 kg thóc

Bài 3: Học sinh của ba lớp 6 cần phải trồng và chăm sóc 48 cây xanh. Lớp 6A có 28 học sinh, lớp 6B có 32 học sinh, lớp 6C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh biết số học sinh tỉ lệ với số cây xanh?

A. 14; 15 và 19

B. 15; 16 và 17

C. 14; 16 và 18

D. 13; 16 và 19

Lời giải:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 3)

Bài 4: Ba đơn vị cùng vận chuyển 700 tấn hàng. Đơn vị A có 10 xe trọng tải mỗi xe là 5 tấn; Đơn vị B có 20 xe trọng tải mỗi xe là 4 tấn; Đơn vị C có 14 xe trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Hỏi mỗi đơn vị vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng, biết mỗi xe đều chở một số chuyến như nhau?

Lời giải:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 4)

Bài 5: Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4: 5: 6. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8cm.

A. 16; 20 và 24

B. 18; 20 và 26

C. 20; 24 và 28

D. 20; 22 và 28

Lời giải:

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z (cm)

Theo đề bài ta có:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 5)

Bài 6: Trên một chiếc đồng hồ, khi kim giờ quay đúng năm vòng thì số vòng kim phút quay được là:

A. 15

B. 36

C. 60

D. 300

Lời giải:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 6)

Bài 7: Một nhóm công nhân có 5 người, trong một ngày sản xuất được 35 sản phẩm. Hỏi nếu chỉ có 3 người công nhân thì trong một ngày sản xuất được bao nhiêu sản phẩm.

Lời giải:

Vì nếu tăng số lượng công nhân thì số sản phẩm sẽ tăng nên đây là bài toán tỉ lệ thuận.

Do đó áp dụng tính chất tỉ lệ thuận, ta có số sản phẩm 3 công nhân sản xuất được trong một ngày là:

35 x 3 : 5 = 21  ( sản phẩm )

Vậy trong một ngày thì 3 công nhân sản xuất được 21 sản phẩm.

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 7)

Bài 8: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi các giá trị x1, x2 của x có tổng bằng 4 thì giá trị tương ứng y1, y2 có tổng bằng – 8 . Tính giá trị của y khi x = – 2

A. – 1

B. 1

C. – 4

D. 4

Lời giải:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 8)

Bài 9: Biết rằng 16l xăng nặng 12kg. Hỏi 10,5kg xăng có chứa được hết vào chiếc can bao nhiêu lít?

A. 11(l)

B. 12 (l)

C. 13 (l)

D. 14(l)

Lời giải:

Các bài toán tỉ lệ thuận lớp 7 nâng cao hay nhất (ảnh 9)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Toán lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button