Lớp 8Toán

Cách tính Diện tích hình vuông

Câu hỏi: Cách tính Diện tích hình vuông

Trả lời:

– Xác định công thức: Để tính diện tích hình vuông, ta chia hình thành các hình vuông nhỏ có cạnh bằng 1cm. Vậy, diện tích hình vuông đã cho sẽ bằng đổng diện tích các hình vuông nhỏ (diện tích bằng 1cm2) cộng lại.

Bạn đang xem: Cách tính Diện tích hình vuông

   + Diện tích hình vuông = Tổng các hình vuông đơn vị (diện tích bằng 1cm2).

   + Tổng các hình vuông đơn vị = Số hình vuông ở 1 hàng ngang x Số hình vuông ở 1 hàng dọc (= chiều dài cạnh x chiều rộng cạnh của hình vuông lớn)

Ví dụ: Tính diện tích hình vuông có cạnh là 5 cm

Ta có: 5 x 5 = 25 (cm2).

Kết luận: Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.

S.ABCD = a x a (ABCD là hình vuông, a là độ dài một cạnh).

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về diện tích hình vuông nhé.

1. Định nghĩa Hình Vuông

– Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc bằng nhau và bằng 90 độ, có các cạnh bằng nhau. Tính chất của hình thoi, hình chữ nhật, hình thang đều có ở hình vuông. 

– Tính chất hình vuông: Hình vuông có đủ tính chất của các hình chữ nhật, hình thoi …

2. Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

– Hình thoi có 1 góc vuông 

– Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

– Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của góc hình chữ nhật

– Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau

– Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau

3. Lưu ý về diện tích của hình vuông

– Để không bị mất điểm khi làm bài kiểm tra, bài thi cũng như làm bài tập chính xác, bên cạnh áp dụng cách tính, công thức tính diện tích, chu vi, bạn nên chú ý tới đơn vị đo.

– Với diện tích, đơn vị đo lường mũ 2 như m2, cm2.

– Với chu vi, đơn vị đo lường như bình thường theo đề bài đưa ra. 

4. Bài tập có lời giải

Bài 1: Một hình vuông có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài 2: Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 28cm. Tính diện tích hình vuông ABCD.

Lời giải:

Ta có, cạnh AB = BC = CD = DA = 28 : 4 = 7 cm

Diện tích hình vuông ABCD = 7 x 7 = 49 (cm2)

Bài 3: Một miếng đất hình vuông, sau khi mở rộng về một phía thêm 8m thì được một hình chữ nhật có chu vi 116m. Hỏi sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là bao nhiêu?

Lời giải:

Chu vi miếng đất hình vuông là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông (cũng là chiều rộng của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 4: Một miếng đất hình vuông được mở rộng về 1 phía là 5cm thì ta có được chu vi hình chữ nhật là 110m. Sau khi mở rộng diện tích, tính miếng đất có diện tích. 

Lời giải:

Chu vi của miếng đất của hình vuông là 110 – 5 x 2 = 100 cm 

Cạnh miếng đất hình vuông là 100 : 4 = 25 cm

Chiều dài miếng đất của hình chữ nhật là: 25 + 8 = 33 cm

Sau khi mở rộng thì diện tích miếng đất là 25 x 33 = 825 (cm2)

Bài 5: Tìm diện tích miếng đất hình vuông, biết rằng khi mở rộng mỗi cạnh của miếng đất thêm 4 m thì diện tích tăng thêm 224

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4 m, chiều dài bằng 2 lần cạnh hình vuông và cộng thêm 4 m.

Chiều dài của hình chữ nhật nói trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button