Lớp 10Vật Lý

Câu 1 trang 113 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 25: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Câu 1 (trang 113 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Phân biệt các khái niệm: lực ma sát nghỉ, lực ma sát nghỉ cực đại, lực ma sát trượt. Hãy dùng các dụng cụ thí nghiệm trên để minh họa về lực ma sát nghỉ cực đại.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 1 trang 113 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Ma sát nghỉ (còn được gọi là ma sát tĩnh) là lực xuất hiện giữa 2 vật tiếp xúc khi vật này có xu hướng chuyển động so với vật còn lại nhưng vị trí tương đối của chúng chưa thay đổi.

Hệ số của ma sát nghỉ, được ký hiệu là μn, thường lớn hơn hệ số của ma sát động.

+ Lực ma sát nghỉ cực đại chính là giá trị lớn nhất của lực ma sát nghỉ, khi vật bắt đầu chuyển động và được tính bằng công thức:

Fmsn(max) = μn.N với μn là hệ số ma sát nghỉ, không có đơn vị.

+ Lực ma sát trượt là lực cản trở chuyển động của vật này so với vật khác.

Lực ma sát trượt xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của 2 vật và phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc, độ lớn của áp lực

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button