Lớp 11Vật Lý

Câu 1 trang 132 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính của chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khếch đại của tranzito

Câu 1 trang 132 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Khi làm thí nghiệm về điôt ta thấy đồ thị U(t) ở trước và sau có sự chênh lệch về giá trị cực đại, hãy dự đoán nguyên nhân và giải thích. Ta có thể dự vào sự chênh lệch đó để tìm ra độ giảm điện áp trên điôt được không?

Bạn đang xem: Câu 1 trang 132 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Lời giải

Khi làm thí nghiệm về điôt, đồ thị U(t) trước của điôt có biên độ lớn hơn vì tín hiệu được lấy ra trực tiếp từ máy phát dao động. Đồ thị U(t) sau của điôt có biên độ thấp hơn vì trong điôt vẫn tồn tại một giá trị điện trở nhất định. Sự chênh lệch giữa hai biên độ cho ta độ giảm thế trên điôt.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button