Lớp 11Vật Lý

Câu 1 trang 31 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 6: Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Câu 1 trang 31 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Dựa trên căn cứ nào, ta suy đoán rằng cường độ điện trường ở mặt ngoài vật dẫn vuông góc với mặt vật dẫn?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu 1 trang 31 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Vật dẫn là vật có nhiều electron tự do. Nếu cường độ điện trường E ở mặt ngoài vật dẫn mà không vuông góc với bề mặt vật dẫn, thì ta có thể phân tích cường độ điện trường E  thành hai phần:

Trong đó :

Giải Câu 1 trang 31 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là thành phần cường độ điện trường vuông góc với bề mặt vật dẫn

Giải Câu 1 trang 31 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là thành phần cường độ điện trường song song với bề mặt vật dẫn

Thành phần Giải Câu 1 trang 31 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao sẽ tác dụng lên các hạt electron tự do một lực từ song song với bề mặt vật dẫn làm cho các electron chuyển động thành dòng trên bề mặt từ đó tạo thành dòng điện trên bề mặt vật dẫn.

Nhưng trong thực tế, dòng điện này không tồn tại. Nên ta suy đoán rằng cường độ điện trường ở mặt ngoài vật dẫn chỉ tồn tại thành phần vuông góc với bề mặt vật dẫn.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button