Lớp 10Vật Lý

Câu 1 trang 42 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Câu 1 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Nói trong chuyển động tròn, gia tốc của chất điểm là gia tốc hướng tâm là đúng hay sai? Giải thích.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 1 trang 42 sgk Vật lý 10 nâng cao

Sai, vì:

+ Chỉ trong chuyển động tròn đều thì gia tốc mới là gia tốc hướng tâm.

+ Trường hợp chuyển động tròn không đều thì gia tốc không hướng vào tâm, gọi là gia tốc toàn phần. Gia tốc toàn phần có một thành phần hướng vào tâm và một thành phần tiếp tuyến với quỹ đạo làm thay đổi vận tốc dài của chất điểm (gọi là gia tốc tiếp tuyến):

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button